Rezervasyon

Abant Yeşil Ev

Rezervasyon


I. TARAFLARIN KABUL /TAAHHÜT VE EDİMLERİ

1)Konaklama tesisi, kendisi tarafından oluşturulmuş satış koşulları dahilinde kendisine yapılan çevirimiçi rezervasyonları kabul edeceğini, kabul etmediği takdirde neticelerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
2)Konaklama tesisi www.abantyesilev.com adresine tesisini eklemek için oluşturulmuş ve yalnız kendisine ait kullanıcı kodu ve şifresini korumak ,kullanmak ve saklamak hususunda tek yetkili ve sorumludur. Konaklama tesisi yönetim ekranını kullanarak kendisi için belirlenen şifresini değiştirmekte serbesttir.
3)Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi önceden haber vermeksizin dilediği zaman fesih edebilir. Fesih bildirimi E-posta yolu ile yapılır. Fesih bildirimini müteakip 3 iş günü içerisinde tesisin www.abantyesilev.com adresindeki yayını durdurulur. Fesihin haklı veya haksız surette yapılması diğer tarafa tazminat talep etmek hakkını vermez. Ancak taraflar fesih öncesi kabul edilmiş rezervasyonlar ile ilgili edimlerini fesih sonrasında dahi eda ve ifa etmek zorundadırlar.
4)Konaklama tesisi, kendisine ait marka /logo/resim/yazı/isim ünvan/vb. içerikleri imajına zarar verilmemek koşulu ile www.abantyesilev.com’un reklam çalışmalarında yazılı ve görsel basın ve mecralarda ücretsiz olarak kullanılmasına izin vermiştir. www.abantyesilev.com’un bu hususta ayrıca izin almasına gerek yoktur.